03/03/2021 21:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh đi anh nhớ non Côi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/08/2017 09:28

 

Anh đi anh nhớ non Côi[1],
Nhớ sông Vị Thuỷ[2], nhớ người tình chung.
Quản bao non nước ngại ngùng,
Lấy ai san sẻ gánh gồng đường xa?
Nguồn: SGK Ngữ văn 7 (tập I), NXB Giáo dục, 2005
[1] Tức núi Côi ở huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.
[2] Thường gọi là sông Vị, tức sông Vị Hoàng, một nhánh của sông Hồng chảy qua thành phố Nam Định (nay đã bị lấp).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh đi anh nhớ non Côi