28/11/2022 06:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mưa phố Huế

Tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn - Nguyễn Văn Tạo

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Thanh Trắc Nguyễn Văn vào 03/09/2022 08:20

 

Trời mưa ướt áo trời mưa
Chiều nay tan học ai đưa em về
Sao em cắt ngắn tóc thề
Để buồn giọt nắng, dầm dề giọt mưa?
Huế 1994

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thanh Trắc Nguyễn Văn » Mưa phố Huế