30/11/2020 21:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm qua nằm ngủ nhà ngoài

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/05/2015 09:16

 

Đêm qua nằm ngủ nhà ngoài,
Em têm chục mốt, chục hai miếng trầu.
Chờ chàng chẳng thấy chàng đâu,
Để cau long hạt, để trầu long vôi.
Trầu long vôi, ắt là trầu nhạt,
Cau long hạt, ắt hẳn cau già.
Mình chẳng lấy ta ắt là mình thiệt,
Ta chẳng lấy mình ta biết lấy ai!
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đêm qua nằm ngủ nhà ngoài