16/01/2021 10:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu nhật hoài đệ
秋日懷弟

Tác giả: Tạ Trăn - 謝榛

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/02/2019 12:14

 

Nguyên tác

生涯憐汝自樵蘇,
時序驚心向道途。
別後幾年兒女大,
望中千里弟兄孤。
秋天落木愁多少,
夜雨殘燈夢有無。
遥想故園揮涕淚,
況聞寒雁下江湖。

Phiên âm

Sinh nhai lân nhữ tự tiều tô,
Thời tự, kinh tâm hướng đạo đồ.
Biệt hậu kỷ niên nhi nữ đại,
Vọng trung thiên lý đệ huynh cô.
Thu thiên lạc mộc sầu đa thiểu,
Dạ vũ tàn đăng mộng hữu vô.
Dao tưởng cố viên huy thế lệ,
Huống văn hàn nhạn há Giang Hồ[1].

Dịch nghĩa

Thương cuộc sống của chú vất vả
Thỉnh thoảng nhắc lại những bước đường mà sợ
Mấy năm chia tay các con đã lớn
Nhìn vào nghìn dặm anh em lẻ loi
Trời thu gió đổ buồn nhiều
Đêm mưa đèn tàn, giấc mơ cứ chập chờn
Xa nhớ vườn cũ mà rơi lệ
Huống nghe tiếng nhạn xuống vùng Giang Hồ

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Sinh nhai chú khó cứ là thương
Nhắc lại mà kinh những bước đường
Tôi chú chỉ buồn nghìn dặm cách
Gái trai đã lớn bấy năm trường
Trời thu lá đổ mong nhiều lắm
Mưa lạnh đèn tàn mộng cứ vương
Nghĩ đến xa vườn xưa gạt lệ
Huống chi thấy nhạn xuống Hồ Giang
[1] Tức Trường Giang và Ngũ Hồ, nói chung là phía nam. Thu sang, nhạn bay xuống nam để tránh rét.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tạ Trăn » Thu nhật hoài đệ