24/06/2024 16:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cù Hậu
樛后

Tác giả: Đặng Minh Khiêm - 鄧鳴謙

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 07/06/2017 11:00

 

Nguyên tác

媚珠結好蜀圖傾,
樛氏生心速漢兵。
亡國喪家由女禍,
趙家陽報亦分明。

Phiên âm

Mị Châu kết hảo Thục đồ khuynh,
Cù thị sinh tâm tốc Hán binh.
Vong quốc táng gia do nữ hoạ,
Triệu gia dương báo diệc phân minh.

Dịch nghĩa

Xưa bởi Mị Châu kết hôn với họ Triệu làm cho cơ đồ nhà Thục sụp đổ
Nay Cù Hậu sinh lòng tà dục khiến quân Hán mau chóng đánh sang
Nước mất nhà tan đều do đàn bà gây hoạ
Nghiệp chướng nhà Triệu trước kia đã được quả báo thật rõ ràng

Bản dịch của nhóm Hoàng Thị Ngọ

Mị Châu kết hiếu nước nhà nghiêng,
Cù Hậu manh tâm Hán sang liền.
Nước mất nhà tan do phụ nữ,
Cơ đồ nước Triệu có chi riêng.
Theo Ngoại kỷ, Cù Hậu người Hàm Đan (tên huyện, nay thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc), là vợ của Triệu Minh Vương Anh Tề. Khi Minh Vương còn là thái tử phải đi làm con tin cho nhà Hán, lấy Hậu sinh ra Ai vương. Minh Vương lên ngôi lập bà làm Hoàng hậu. Trước đây, khi hậu chưa lấy Minh Vương, đã từng tư thông với Thiếu Quý (họ An Quốc), người Bá Lăng. Đến khi Minh Vương chết, Ai Vương lên ngôi, nhà Hán sai Thiếu Quý sang, Thiếu Quý lại tư thông với Hậu rồi khuyên Ai Vương và Hậu triều phục nhà Hán. Tướng quốc Lữ Gia không chịu nội thuộc nhà Hán, bèn giết Ai Vương và Hậu. Nhà Hán bèn đem quân sang xâm chiếm phương Nam, nhà Triệu mất nước. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: "An Dương Vương và Triệu Việt Vương mất nước đều bởi đàn bà gây hoạ".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Minh Khiêm » Cù Hậu