10/08/2022 05:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồng cung 3
彤弓 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2015 17:43

 

Nguyên tác

彤弓弨兮,
受言櫜之。
我有嘉賓,
中心好之。
鍾鼓既設,
一朝酬之。

Phiên âm

Đồng cung siêu hề,
Thụ ngôn cao chi.
Ngã hữu gia tân,
Trung tâm háo chi.
Chung cổ ký thiết,
Nhất triêu thù chi.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Chiếc cung đỏ gỡ dây xong
Ta liền bọc lại ở trong bao rồi
Có đây khách tốt bao người
Trong lòng ta thật thích vui dạt dào
Trống chuông khuya đánh xôn xao
Chung vui thù tạc chư hầu buổi mai
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Đồng cung 3