15/06/2024 08:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du Thuận An kỳ 3 - Biệt Thuận Tấn
遊順安其三-別順汛

Tác giả: Bùi Hữu Thứ - 裴有庶

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/01/2019 12:31

 

Nguyên tác

不是神仙已是仙,
海天一棹思飄然。
自來作主風和月,
兼得宜人食與眠。
為別正難如對友,
題詩多半未成篇。
江靈似懈遲留客,
故落潮流擱了船。

Phiên âm

Bất thị thần tiên dĩ thị tiên,
Hải thiên nhất trạo tứ phiêu nhiên.
Tự lai tác chủ phong hoà nguyệt,
Kiêm đắc nghi nhân thực dữ miên.
Vi biệt chính nan như đối hữu,
Đề thi đa bán vị thành thiên.
Giang linh tự giải trì lưu khách,
Cố lạc triều lưu các liễu thuyền.

Dịch nghĩa

Chớ cho mình là thần tiên thì chính thị là tiên
Nhớ khi cầm một mái chèo, dạo thuyền trên mặt biển rộng liền với trời xanh, thì thần trí lâng lâng như cỡi gió
Tự đến nơi này làm chủ gió cùng trăng
Gồm đủ tiện nghi ăn ngủ cho người
Từ biệt nơi này thật khó như từ biệt bạn thân
Làm thơ đề vịnh tuy nhiều mà một nửa chưa thành bài
Thần sông linh hiển, dường như có ý làm thuyền đi chậm để giữ khách ở lại.
Bèn cho thuỷ triều xuống khiến thuyền đứng lại rồi.

Bản dịch của Đặng Quý Địch

Chớ thị thần tiên mới đáng tiên
Chèo tung trời biển, tứ phiêu nhiên
Gió trăng có sẵn dùng dư dả
Ăn ngủ cần chi ứng đủ liền
Giờ biệt cũng nan như giã bạn
Thơ đề quá nửa chửa thành thiên
Sông linh dường muốn lưu thuyền khách
Bèn rút triều cho trở ngại thuyền!
Thuận Tấn là tên đập trên đường thuỷ từ Huế xuống cửa Thuận.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Hữu Thứ » Du Thuận An kỳ 3 - Biệt Thuận Tấn