13/04/2024 23:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngư phủ kỳ 1
漁父其一

Tác giả: Lý Dục - 李煜

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 10/07/2005 19:02

 

Nguyên tác

浪花有意千重雪,
桃李無言一隊春。
一壺酒,
一竿綸,
世上如儂有幾人。

Phiên âm

Lãng hoa hữu ý thiên trùng tuyết,
Đào lý vô ngôn nhất đội xuân.
Nhất hồ tửu,
Nhất can luân,
Thế thượng như nùng hữu kỷ nhân.

Bản dịch của mailang

Sóng hoa có ý nghìn trùng tuyết,
Đào lý không lời một chuỗi xuân,
Một bầu rượu,
Một giỏ cần,
Như gã mấy ai giữa cõi trần.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Dục » Ngư phủ kỳ 1