22/01/2022 14:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngõ chờ

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 11/06/2009 01:32

 

Thư hẹn
          én đầu mùa mảng hội
Phát vội
          nhầm địa chỉ ngã tư
Xêđuxen đèn trắng sáng
Ngõ chờ
Mà biển chỉ đường luống tuổi

*

Em như người đưa thư
Xe khóa nhà anh
Tin xanh nhà xế cửa
Biển khổ bên này
                        bến độ bên kia
Lá nẩy chìa
               chim yếm đỏ
                                 nhạn thia lia
Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Ngõ chờ