21/08/2022 03:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khai bút (năm Tân Dậu 1921)

Tác giả: Tản Đà - 傘沱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 22/10/2005 19:28

 

Năm nay tuổi đã ba mươi ba
Ta nghĩ mà ai chẳng giống ta
Lo nước, lo nhà, lo thế giới
Còn thêm lo nợ, gỡ chưa ra!
Nguồn: Tản Đà toàn tập - Tập I, NXB Văn học, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tản Đà » Khai bút (năm Tân Dậu 1921)