26/09/2022 17:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vọng Hưng Đạo đại vương từ
望興道大王祠

Tác giả: Phùng Khắc Khoan - 馮克寬

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 17/10/2011 01:16

 

Nguyên tác

萬安江上兩邊山,
中有崇祠杳愛間。
此去江王多少路,
雄風猶報泰王還。

Phiên âm

Vạn An giang thượng lưỡng biên san,
Trung hữu sùng từ liểu ái gian.
Thử khứ Giang vương đa thiểu lộ,
Hùng phong do báo Thái vương hoàn.

Bản dịch của Thái Phương

Vạn An sông rộng núi đôi bờ
Mây thẳm đền cao ngắm ngẩn ngơ
Đây đến Giang vương bao dặm nữa
Thái vương về đó gió đưa thơ
Bài thơ trên được rút từ tập Tặng thi tinh cảnh vật vịnh.

Nguồn: Trần Lê Sáng, Phùng Khắc Khoan, cuộc đời và thơ văn, NXB Hà Nội, 1985

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Khắc Khoan » Vọng Hưng Đạo đại vương từ