25/09/2021 07:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cuối thu

Tác giả: Nguyễn Đình Chiến

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi MaiHoa vào 31/01/2008 10:53

 

Sắc vàng như đốt, như thiêu
Như mang tất cả ráng chiều về đây
Biết là lá sắp lìa cây
Trời không lỡ gió để ngày lặng thêm
Có người ngồi thức qua đêm
Lặng im không muốn quét thềm sớm nay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đình Chiến » Cuối thu