04/07/2022 01:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Viên cư
園居

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 21/02/2018 14:09

 

Nguyên tác

別墅倚平林,
柴扉面碧岑。
息機還愛靜,
觸興自成吟。

Phiên âm

Biệt thự ỷ bình lâm,
Sài phi diện bích sầm.
Tức cơ hoàn ái tĩnh,
Xúc hứng tự thành ngâm.

Dịch nghĩa

Ngôi nhà riêng dựa vào khu rừng phẳng
Cửa gỗ hướng mặt ra phía núi xanh
Hiểu rõ lẽ biến dịch của trời đất trở về yêu thanh tịnh
Gặp hứng tự nhiên thành thơ

Bản dịch của Nguyễn Phước Bảo Quyến

Nhà riêng đứng dựa khu rừng phẳng
Cửa gỗ nhìn ra phía núi xanh
Hiểu lẽ trời về yêu tĩnh lặng
Hứng lên, thơ bỗng tự nhiên thành
Nguồn: Tùng Thiện Vương (đời và thơ), Nguyễn Phước Bảo Quyến, NXB Thuận Hoá, 2008

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Viên cư