19/01/2022 17:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thù tặng Lý Luyện Sư kiến chiêu
酬贈李煉師見招

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 07/10/2008 03:20

 

Nguyên tác

幾年司諫直承明,
今日求真禮上清。
曾犯龍鱗容不死,
欲騎鶴背覓長生。
劉綱有婦仙同得,
伯道無兒累更輕。
若許移家相近住,
便驅雞犬上層城。

Phiên âm

Kỷ niên tư gián trực Thừa Minh,
Kim nhật cầu chân lễ thượng thanh.
Tằng phạm long lân dung bất tử,
Dục kỵ hạc bối mịch trường sinh.
Lưu cương hữu phụ tiên đồng đắc,
Bá đạo vô nhi luỵ cánh khinh.
Nhược hứa di gia tương cận trú,
Tiện khu kê khuyển thướng Tăng thành.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Bao năm tư gián điện Thừa Minh,
Nay lại cầu dâng lễ thượng thanh.
Từng phạm vảy rồng tha khỏi chết,
Những toan cưỡi hạc kiếm trường sinh.
Mối Lưu có ả thành tiên thật,
Đạo Bá không con, chẳng vướng phiền.
Ví hẹn dời nhà cùng đến ở,
Chó gà đuổi hết, đến Tăng thành.
Nguồn: Thơ Bạch Cư Dị, Ngô Văn Phú, NXB Hội nhà văn, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Thù tặng Lý Luyện Sư kiến chiêu