06/02/2023 23:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Suý Vân

Tác giả: Mai Văn Thuỷ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi HN 8X vào 05/03/2019 04:40

 

Bớ đò cho chị sang sông
Vén tay gỡ sợi tơ hồng trời se
Ham chi ông Cống ông Nghè
Chồng chung mắc để chúng chê bạn cười.

Bớ đò chị gửi mấy nhời
Có chăng vá lại cuộc đời dở dang
Lại đây cho chị sang ngang
Kết duyên canh cửi tầm tang sớm chiều.

Bớ đò bóng ngả liêu xiêu
Mục đồng về bỏ cánh diều xa xăm
Lại đây cho chị hỏi thăm
Tin chàng sao mãi bặt tăm chốn nào.
Ninh Bình, 16/03/2021

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mai Văn Thuỷ » Suý Vân