02/12/2021 10:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tòng tái thượng giai nội tử nam hoàn phú tặng kỳ 30
從塞上偕內子南還賦贈其三十

Tác giả: Khuất Đại Quân - 屈大均

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/12/2020 21:27

 

Nguyên tác

江南歸去罷游獵,
駿馬名鷹贈與人。
之子雞鳴不用賦,
錦衾高臥落花春。

Phiên âm

Giang Nam quy khứ bãi du liệp,
Tuấn mã danh ưng tặng dữ nhân.
Chi tử kê minh[1] bất dụng phú,
Cẩm khâm cao ngoạ lạc hoa xuân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mặt trời lên leng keng băng tan chảy,
Người phu thuyền chèo chống đụng băng sông.
Đến Thanh Khẩu ba ngày ba đêm chẳn,
May mắn thay có rượu cũng yên lòng.
[1] Chỉ bài Kê minh phú (Phú gà gáy) của Trương Lỗi 張耒 (1054-1114, thi nhân Bắc Tống) gọi người nhà dậy đi làm, đừng ngủ nướng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuất Đại Quân » Tòng tái thượng giai nội tử nam hoàn phú tặng kỳ 30