28/07/2021 16:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự tình

Tác giả: Nguyễn Công Trứ - 阮公著

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi MinhDien vào 31/10/2006 03:22

 

Vất vất vơ vơ cũng nực cười!
Căm căm cúi cúi có hơn ai?
Nay còn chị chị anh anh đó,
Mai đã ông ông mụ mụ rồi.
Có có không không, lo hết kiếp,
Khôn khôn, dại dại chết xong đời.
Cho bằng láo láo lơ lơ vậy,
Ngủ ngủ, ăn ăn, nói chuyện chơi.
Bài thơ này trong Các thể văn của Tàu và ta (Dương Quảng Hàm) ghi là của Nguyễn Công Trứ với tiêu đề Tự tình, trong khi sách Hương vườn cũ (Quách Tấn) ghi tác giả là Nguyễn Thượng Hiền, sách Nam thi hợp tuyển (Nguyễn Văn Ngọc, NXB Bốn Phương, Hà Nội, 1951) ghi tác giả là vô danh và tiêu đề là Đời người.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Công Trứ » Tự tình