26/09/2022 13:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngôn hoài
言懷

Tác giả: Lý Quần Ngọc - 李群玉

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2014 13:22

 

Nguyên tác

白鶴高飛不逐群,
嵇康琴酒鮑照文。
此身未有棲歸處,
天下之間一片雲。

Phiên âm

Bạch hạc cao phi bất trục quần,
Kê Khang[1] cầm tửu, Bão Chiếu[2] văn.
Thử thân vị hữu thê quy xứ,
Thiên hạ chi gian nhất phiến vân.

Dịch nghĩa

Chí ta như chim hạc bay cao, chứ đâu theo bầy,
Như Kê Khang thích đàn và rượu, Bão Chiếu giỏi văn.
Tiếc thân này không nhà cửa,
Dưới gầm trời chỉ như một đám mây.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Không theo bầy, riêng bay cao hạc
Như Bão Chiếu và bác Kê Khang
Nay không nhà cửa lang thang
Dưới gầm trời áng mây vàng bơ vơ
[1] Người nước Nguỵ thời Tam Quốc, thích đàn và rượu, làm tới chức Trung tán đại phu.
[2] Giỏi văn, làm tới Trung thư xá nhân đời vua Tống Văn Đế thời Nam Bắc triều.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Quần Ngọc » Ngôn hoài