11/04/2021 17:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lạc

Tác giả: H. Man - Phạm Văn Mận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 11/07/2012 22:38

 

Tiễn em về phố lạc sương
Mình tôi chiếc bóng cuối đường
lạc hoa
Lạc đường tàu
lạc sân ga
Tình nghe thoi thóp với tà huy kia
Còn dăm chiếc lá lạc lìa
vàng hư với gió cùng chia nỗi buồn
Tiễn em về phía trăng nguồn
lòng tôi hao khuyết mê cuồng gọi tên
Không biển hồ
cũng nổi nênh
Khóc cười theo với thác ghềnh đời nhau
Môi khô
ngát vị hôn đầu
Mà nghe nhàu nhạt mấy màu thời gian
Tiễn em về với cỏ ngàn
với đồi sương
với chiều tan nắng tà
Môi tìm, mắt gọi đêm qua
Còn ngon son phấn đây mà...
lạc nhau...
Nguồn: H. Man, 35 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » H. Man » Lạc