27/10/2021 21:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ Huế

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/02/2015 07:26

 

Ta về núi nhớ phố nâu
Mái đình xưa bến Văn Lâu xa mờ
Dưới hiên mai nhớ câu thơ
Ru đêm hư tiếng vỗ bờ Hương Giang
Nguồn: Đoàn Thuận, Lời chiều (thơ), NXB Trẻ, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Nhớ Huế