29/10/2021 05:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bạc du
薄遊

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 05/03/2014 07:44

 

Nguyên tác

淅淅風生砌,
團團日隱牆。
遙空秋雁滅,
半嶺暮雲長。
病葉多先墜,
寒花只暫香。
巴城添淚眼,
今夜複清光。

Phiên âm

Tích tích phong sinh thế,
Đoàn đoàn nhật ẩn tường.
Dao không thu nhạn diệt,
Bán lĩnh mộ vân trường.
Bệnh diệp đa tiên truỵ,
Hàn hoa chỉ tạm hương.
Ba thành[1] thiêm lệ nhãn,
Kim dạ phức thanh quang.

Dịch nghĩa

Tiếng gió kêu vo vo,
Mờ mờ bóng mặt trời ẩn nơi tường.
Trên trời thu cao tít, bóng nhạn mờ,
Mây chiều trải dài ngang nửa đỉnh núi.
Các lá uá rơi rụng,
Hoa lạnh chỉ còn vương chút hương.
Nơi thành Ba càng cho mắt chảy thêm nước,
Đêm nay lại trong sáng.

Bản dịch của Nhượng Tống

Bóng tà hồ khuất đậu
Gió lạnh sẽ lùa hiên
Bóng nhạn phương trời bạt
Từng mây nửa núi lên
Rụng mau ngàn lá ốm
Thơm thoáng lớp hoa hèn
Chốc lại trang thu nữa
Thành Ba đượm lệ hoen
(Năm 763)

[1] Chỉ chung Lãng Châu và Miên Châu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Bạc du