29/06/2022 17:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quản Thành tử, tặng Lương phụng sứ kỳ 2
管城子,贈梁奉使其二

Tác giả: Seo Geo-jeong - 서거정

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi Vanachi vào 08/10/2018 14:46

 

Nguyên tác

胷中磊落五車書,
珠玉紛紛咳唾餘。
自是投章同縞帶,
何曾報答望瓊琚。

Phiên âm

Hung trung lỗi lạc ngũ xa thư[1],
Châu ngọc phân phân khái thoá dư.
Tự thị đầu chương đồng cảo đới[2],
Hà tằng báo đáp vọng quỳnh cư.

Dịch nghĩa

Trong lòng lỗi lạc sách đầy cả năm xe,
Lời châu tiếng ngọc tuôn ra có thừa.
Từ đây buông lời văn chương cùng kết tình hữu hảo,
Đâu cần báo đáp trông cầu ngọc quỳnh ngọc cư.

Bản dịch của Đông A

Chất đầy trong bụng năm xe sách
Nhả ngọc phun châu có đến thừa
Vốn dĩ văn chương thân thế hợp
Bao giờ báo đáp ngọc quỳnh cư
[1] Xưa ví học thức người ta như đầy cả năm xe sách trong lòng.
[2] Lấy điển tích Ngô Quý Trát với Trịnh Tử Sản đi sứ tặng nhau đai cảo, lụa trữ để kết tình hữu nghị. Như việc tặng cây bút lông này vậy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Seo Geo-jeong » Quản Thành tử, tặng Lương phụng sứ kỳ 2