31/03/2023 13:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Thành phố bị đốt cháy”
“Города горят,”

Tác giả: Nika Turbina - Ника Турбина

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 18/08/2019 18:19

 

Nguyên tác

Города горят,
И леса горят.
По стране идет
Черным шагом Враг.
Смертью смотрит Глаз.
И рукой своей
Враг заносит меч
Над землей моей.
И закрыл крылом
Страшным
Ястреб свет.
И кричит земля:
“Мне покоя нет.
Отчего вы, Люди,
Хуже зверей?
Убиваете даже
Малых детей”.
Города горят.
И леса горят.
По земле идет
Черным шагом
Враг.

Bản dịch của Thuý Toàn

Thành phố bị đốt cháy
Rừng cây bị đốt cháy
Quân thù
Sải bước chân đen tối
Trên đất nước của em
Mắt nhìn
Gieo chết chóc
Và bàn tay nó nắm gươm
Vung lên trên đất nước em
Và con diều hâu sải cánh
Khủng khiếp che trùm
Hết ánh sáng
Đất đai kêu lên:
- Tôi không còn yên ổn
Vì sao các người
Ác độc hơn dã thú
Giết chết cả trẻ con
Thành phố bị đốt cháy
Rừng cây bị đốt cháy
Quân thù
Sải bước chân đen tối
Trên đất nước của em
1983
Nguồn: Những ngôi sao băng (thơ), Nhiều tác giả, Thuý Toàn tuyển dịch, NXB Văn học, Hà Nội, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nika Turbina » “Thành phố bị đốt cháy”