29/06/2022 10:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm nghe tiếng đàn bầu

Tác giả: Trịnh Bửu Hoài

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 07/09/2010 20:54

 

Nửa đêm
Rơi giọt đàn bầu
Hồn ai
Theo gió
Bay vào trong trăng
Khi trầm
Bóng liễu bâng khuâng
Khi cao
Rung cánh hạc vàng
Thức mây
Tiếng đàn
Như khóc
Như say
Trăm năm
Ai nhớ
Còn ai đợi chờ
Nửa đêm
Đàn tỉnh
Hay mơ?
Nguồn: Thơ Trịnh Bửu Hoài, NXB Đồng Nai, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Bửu Hoài » Đêm nghe tiếng đàn bầu