10/06/2023 05:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trốn

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 25/02/2021 08:02

 

Trăng buồn đi trốn gió.
Gió buồn đi trốn mây.
Em buồn đi trốn tôi.
Tôi buồn đi trốn ai đây,
hỡi người?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Trốn