02/12/2022 16:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoàng Lăng miếu kỳ 2
黃陵廟其二

Tác giả: Lý Quần Ngọc - 李群玉

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2014 11:54

 

Nguyên tác

黃陵廟前莎草春,
黃陵女兒茜裙新。
輕舟短棹唱歌去,
水遠山長愁殺人。

Phiên âm

Hoàng Lăng miếu tiền sa thảo xuân,
Hoàng Lăng nữ nhi thiến quần tân.
Khinh chu đoản trạo xướng ca khứ,
Thuỷ viễn sơn trường sầu sát nhân.

Dịch nghĩa

Trước miếu Hoàng Lăng, cỏ gấu mùa xuân xanh tốt,
Thiếu nữ mặc quần hồng mới ở trước miếu.
Trên thuyền nhỏ, đưa mái chèo ngắn, vừa ca hát đi qua miếu,
Bờ hồ và sườn núi bao la tạo nên nỗi buồn làm chết người ta.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Miếu Hoàng Lăng cỏ xuân xanh tốt
Áo quần hồng có một nữ nhi
Chèo thuyền miệng hát mà đi
Nước non quạnh vắng sầu bi chết người
Có bản chép tác giả là Lý Viễn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Quần Ngọc » Hoàng Lăng miếu kỳ 2