21/05/2022 07:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hướng theo mùa thu
Ősz felé

Tác giả: Arany János

Nước: Hungary
Đăng bởi hongha83 vào 10/11/2020 19:58

 

Nguyên tác

Oh, mint szeretném újra élni
Az ifjuság arany korát,
Még egyszer újra átremélni
Hosszú reményeim sorát, -
Hévvel haladni a tetőnek,
Borítaná bár köd, homály -
Míg fénybe’ most, a lejövőnek
Ragyogva, de mögötte áll!

Bản dịch của Vũ Ngọc Cân

Ôi tôi muốn sống lại
Thời hoàng kim của tuổi trẻ đã qua
Được hy vọng lại một lần thôi nhé
Những hy vọng dài nối tiếp theo nhau
Nhiệt huyết lớn dâng cao tới đỉnh
Dù sương mù, bóng tối bao quanh
Cho đến khi ánh sáng thôi rọi chiếu
Hào quang còn rực rỡ ở phía sau
1862
Nguồn: 65 bài thơ tuyển Đại thi hào Hungary Arany János, Vũ Ngọc Cân dịch, NXB Hội nhà văn, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Arany János » Hướng theo mùa thu