31/07/2021 22:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đệ thập tam hồi

Tác giả: Trần Bích San - 陳碧珊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Hà Như vào 07/06/2014 05:56

 

Vừa chén đưa nhau đã chén mời
Nỗi lòng đâu biết nỗi lòng ai
Người về gối chiếc còn mờ bóng
Kẻ tựa người đông chẳng rỉ lời
Bờ liễu ngập ngừng trăng trước mặt
Vườn hoa êm lặng gió ngoài tai
Tình sâu lại có mưu sâu nữa
Kín miệng bình chi để chuyện cười
Hà Như phiên âm từ nguyên bản chữ Nôm ký hiệu AB.412.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Bích San » Đệ thập tam hồi