07/10/2022 01:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vãn quy
晚歸

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 14:51

 

Nguyên tác

沿溪茅屋掩柴扉,
煙寺浮屠聳翠微。
無限好山遊未遍,
一天風雨送人歸。

Phiên âm

Duyên khê mao ốc yểm sài phi,
Yên tự phù đồ tủng thuý vi.
Vô hạn hảo sơn du vị biến,
Nhất thiên phong vũ tống nhân quy.

Dịch nghĩa

Ven suối, ngôi nhà tranh đóng của tre,
Chùa tháp lẫn trong khói sừng sững giữa núi rừng xanh biếc.
Núi đẹp vô hạn dạo chơi chưa khắp,
Đầy trời mưa gió như đưa tiễn người về.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Bên suối nhà tranh cửa chặt then,
Tháp chùa vương khói lộng trời xanh.
Núi bao cảnh đẹp còn chưa dạo,
Mưa gió đầy trời giục bước nhanh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Vãn quy