26/07/2024 05:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồng gai

Tác giả: Phan Khôi - 潘瓌

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 07/08/2005 01:47

 

Hồng nào hồng chẳng có gai[1]
Miễn đừng là thứ hồng rày không hoa
Là hồng thì phải có hoa,
Không hoa, chỉ có gai mà ai chơi?
Ta yêu hồng lắm hồng ơi,
Có gai mà cũng có mùi hương thơm.
16-3-1951, trên đường Tuyên Hà

[1] Ở Việt Bắc có một thứ cây lá giống y như lá hồng, có gai mà không có hoa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Khôi » Hồng gai