26/10/2020 11:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồng bạc

Tác giả: Nguyễn Anh Nông

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 16/07/2007 12:11

 

Đồng bạc
Là bông hoa
Cũng có thể là cái gai.

Đồng bạc
Không là nước
Mà bao kẻ đám thuyền.

Đồng bạc
Không là bão
Mà, có lúc
          hất
              em
                  xa tôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Anh Nông » Đồng bạc