11/04/2021 18:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ta và chúng

Tác giả: Bùi Minh Quốc

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 12/02/2006 05:28

 

("Người ta lớn bởi vì ngươi cúi xuống
Hõi nhân dân hãy đứng cả lên"
-Marat, Tố Hữu dịch-)

Vì ta cúi nên ta nhìn chúng lớn
Ta thẳng lưng thấy chúng cũng thường thôi
Và chính lúc chúng mang phồng mắt trợn
Lại là khi chúng sợ sắp tiêu đời.
(1997)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Minh Quốc » Ta và chúng