03/12/2022 16:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đàn bà không biết nuôi heo - đàn bà nhác

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2015 15:59

 

Đàn bà không biết nuôi heo - đàn bà nhác
Đàn ông không biết buộc lạt - đàn ông hư
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đàn bà không biết nuôi heo - đàn bà nhác