03/08/2021 22:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Và một đêm mới
Par une nuit nouvelle

Tác giả: Paul Éluard - Eugène Émile Paul Grindel

Nước: Pháp
Đăng bởi hongha83 vào 22/10/2018 07:38

 

Nguyên tác

Femme avec laquelle j’ai vécu
Femme avec laquelle je vis
Femme avec laquelle je vivrai
Toujours la même
Il te faut un manteau rouge
Des gants rouges un masque rouge
Et des bas noirs
Des raisons des preuves
De te voir toute nue
Nudité pure ô parure parée

Seins ô mon cœur

Bản dịch của Huỳnh Phan Anh

Người đàn bà anh đã chung sống
Người đàn bà anh đang chung sống
Người đàn bà anh sẽ chung sống
Em cần phải có một chiếc áo choàng đỏ
Và đôi tất đen
Những lý do những chứng cứ
Để thấy em hoàn toàn khoả thân
Sự khoả thân thuần khiết ôi món trang sức được trang điểm

Ngực ôi tình yêu của anh
Nguồn: Tuyển thơ tình yêu, Paul Eluard, Huỳnh Phan Anh dịch, NXB Hội nhà văn, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Paul Éluard » Và một đêm mới