29/11/2021 06:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa Thanh cung kỳ 2
華清宮其二

Tác giả: Thôi Lỗ - 崔櫓

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 10/10/2008 21:20

 

Nguyên tác

障掩金雞蓄禍機,
翠華西拂蜀雲飛。
珠帘一閉朝元閣,
不見人歸見燕歸。

Phiên âm

Chướng yểm kim kê[1] súc hoạ cơ,
Thuý hoa[2] tây phất Thục vân phi.
Châu liêm nhất bế Triều Nguyên các[3],
Bất kiến nhân quy kiến yến quy.

Dịch nghĩa

Gà vàng che chắn tàng chứa tai hoạ,
Lộng biếc phất phía tây, mây Thục bay.
Rèm châu một khi đã khép gác Triều Nguyên,
Chẳng thấy người về, chỉ thấy én bay về.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Che chở, gà vàng tàng chứa hoạ,
Lộng hoa phất gió Thục mây đi.
Rèm châu che khuất Triều Nguyên các,
Chẳng thấy người về, chỉ én về.
[1] Đường Huyền Tông từng xem kịch cùng An Lộc Sơn ở lầu Cần Chính, ở đó đặt một con gà vàng và bốn phía rèm che.
[2] Lộng che cho vua, ở đây chỉ vua. Câu này ám chỉ việc Đường Huyền Tông chạy sang đất Thục trong loạn An Lộc Sơn.
[3] Gác Triều Nguyên do Đường Huyền Tông dựng để thờ Lão Tử.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thôi Lỗ » Hoa Thanh cung kỳ 2