28/06/2022 13:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mã thượng mỹ nhân
馬上美人

Tác giả: Ninh Tốn - 寧遜

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 01/10/2008 20:48

 

Nguyên tác

(由自暮澤回京,途中記見)

楊柳春堤正著韆,
無端馬上見嬋娟。
轡持玉露雙枝筍,
鞍踞金彎兩藕蓮。
城笑喚人千里夢,
波睛送我一回緣。
紅裝當得桑蓬事,
莫是娥宮女劍仙?

Phiên âm

(Do tự Mộ Trạch hồi kinh, đồ trung ký kiến)

Dương liễu xuân đê chính trước tiên,
Vô đoan mã thượng kiến thuyền quyên.
Bí trì ngọc lộ song chi duẩn,
Yên cứ kim loan lưỡng ngẫu liên.
Thành tiếu hoán nhân thiên lý mộng,
Ba tình tống ngã nhất hồi duyên.
Hồng trang đương đắc tang bồng sự,
Mạc thị Nga cung nữ kiếm tiên?

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

(Từ Mộ Trạch về kinh, ghi lại chuyện thấy trên đường)

Đang vút roi xuân đê liễu biếc
Ngựa ai chợt thoáng bóng thuyền quyên
Đôi chồi măng ngọc ghì cương lụa
Hai ngó sen vàng kẹp nép yên
Lay động khách xa, cười hé nụ
Gợn tình, ta gặp mắt đưa duyên
Quần hồng gánh việc bồng tang đặng
Hẳn phải cung Hằng ả kiếm tiên?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ninh Tốn » Mã thượng mỹ nhân