02/07/2022 18:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Triêu trung thố
朝中措

Tác giả: Âu Dương Tu - 歐陽修

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi U cốc khách vào 19/07/2014 16:36

 

Nguyên tác

平山欄檻倚晴空,
山色有無中。
手種堂前垂柳,
別來幾度春風。

文章太守,
揮毫萬字,
一飲千鍾。
行樂直須年少,
樽前看取衰翁。

Phiên âm

Bình Sơn lan hạm ỷ tình không,
Sơn sắc hữu vô trung.
Thủ chủng đường tiền thuỳ liễu,
Biệt lai kỷ độ xuân phong.

Văn chương Thái thú,
Huy hào vạn tự,
Nhất ẩm thiên chung.
Hành lạc trực tu niên thiếu,
Tôn tiền khan thủ suy ông.

Bản dịch của Nam Long

Bình Sơn hiên vịn lớp trời trong,
Màu núi hiện mông lung.
Liễu rủ tay ươm trước cửa,
Cách rồi mấy độ gió đông.

Văn chương Thái thú,
Bút vung vạn chữ,
Trận uống ngàn chung.
Vui thú nên dành trai trẻ,
Trước ly xem đấy lão ông.
Năm Khánh Lịch thứ 8 (1048) đời Tống Nhân Tông, Âu Dương Tu nhậm chức Thái thú Dương Châu, xây một toà Bình Sơn đường trên đỉnh núi giữa của dãy Thục Cương, phía tây Đại Minh tự, cách thành Dương Châu 5 dặm về phía Tây Bắc, được cho là tráng lệ nhất vùng Hoài Nam. Toà nhà xây trên núi cao, đứng trông ra có thể thấy mấy trăm dặm vùng Giang Nam, thấp thoáng là Chân Châu, Nhuận Châu và Kim Lăng. Do địa thế của toà nhà cao, ngồi bên trong nhìn ra thấy núi xa xa vùng Giang Nam ngang bằng với lan can, nên có tên là Bình Sơn đường.

Âu Dương Tu cùng bè bạn hay lên đó chơi những ngày hè. Khi ông đã được điều nhậm nơi khác vài năm sau thì bạn ông là Lưu Nguyên Phủ cũng được chuyển đến Dương Châu làm Thái thú, vì vậy, Âu Dương Tu làm bài từ này trong tiệc chia tay bạn đi nhận chức.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Âu Dương Tu » Triêu trung thố