10/12/2022 12:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chim ức lửa

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 09/06/2009 04:47

 

Rouge gorge! Rouge gorge!
(Dân ca Pháp)

Em vụt đến như mảnh tinh cầu vỡ
Ơi con chim ức lửa môi đòng
Thả đỏ đốt xứ đồng không anh nhớ
Một thoáng đào
                      nhen mấy độ hồng
Sương khói Bích Câu chiều
                                         ai có giáng không
Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Chim ức lửa