13/06/2024 21:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chữ rằng: quân tử tạo đoan

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/03/2015 23:16

 

Chữ rằng: quân tử tạo đoan,
Vợ chồng là nghĩa đá vàng trăm năm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Chữ rằng: quân tử tạo đoan