29/11/2021 13:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thập ngũ nhật dạ ngự tiền khẩu hiệu thướng ca từ kỳ 1
十五日夜御前口號上歌詞其一

Tác giả: Trương Duyệt - 張說

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/06/2014 13:36

 

Nguyên tác

花萼樓前雨露新,
長安城裏太平人。
龍銜火樹千重焰,
雞踏蓮花萬樹春。

Phiên âm

Hoa Ngạc lâu[1] tiền vũ lộ tân,
Trường An thành lý thái bình nhân.
Long hàm hoả thụ thiên trùng diễm,
Kê đạp liên hoa vạn thụ xuân.

Dịch nghĩa

Trước lầu Hoa Ngạc đã tan mưa và sương,
Trong thành Trường An người người sống trong cảnh thái bình.
Uy đức của vua rực sáng như cả ngàn cây lửa,
Nhân dân no ấm, cây cỏ xanh tươi.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lầu Hoa Ngạc đã tan mưa, khói
Thành Trường An phơi phới thái bình
Ơn vua uy đức sáng trưng
Dân gian no ấm, núi rừng xuân tươi
[1] Lầu phía tây hoàng cung do Đường Minh Hoàng dành riêng cho thi, ca, nhạc hát xướng giữa vua với quần thần và vương thân quốc thích.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Duyệt » Thập ngũ nhật dạ ngự tiền khẩu hiệu thướng ca từ kỳ 1