23/05/2024 17:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Một người bạn

Tác giả: Ko Un - 고은

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 09/03/2008 07:55

 

Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Với tảng đất sét bạn đào
Tôi nặn bức tượng phật
Trời đổ mưa
Vị bồ tát trở về trong đất

Những khoảng trời trong sáng sau mưa vô nghĩa

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ko Un » Một người bạn