26/10/2021 03:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồi đáp
回答

Tác giả: Bắc Đảo - 北島

Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Mặc Am vào 22/03/2019 09:54

 

Nguyên tác

卑鄙是卑鄙者的通行证,
高尚是高尚者的墓志铭。
看吧,在那镀金的天空中,
飘满了死者弯曲的倒影。
冰川纪过去了,
为什么到处都是冰凌?
好望角发现了,
为什么死海里千帆相竞?
我来到这个世界上,
只带着纸、绳索和身影,
为了在审判之前,
宣读那些被判决了的声音:
告诉你吧,世界,
我——不——相——信!
纵使你脚下有一千名挑战者,
那就把我算做第一千零一名。
我不相信天是蓝的,
我不相信雷的回声;
我不相信梦是假的,
我不相信死无报应。
如果海洋注定要决堤,
就让所有的苦水都注入我心中;
如果陆地注定要上升,
就让人类重新选择生存的峰顶。
新的转机和闪闪的星斗,
正在缀满没有遮拦的天空,
那是五千年的象形文字,
那是未来人们凝视的眼睛。

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Ty tiện là giấy thông hành của kẻ ty tiện,
Cao thượng là bia mộ chí của người cao thượng.
Nhìn đi, trên bầu trời mạ vàng kia,
Trôi đầy những bóng ngược uốn khúc của người chết.
Kỷ Băng Hà đã qua đi rồi,
Vì sao khắp chốn đều là băng?
Mũi Hảo Vọng đã được phát hiện rồi,
Cớ sao ngàn cánh buồm tranh nhau trong Biển Chết?
Tôi đến với thế giới này,
Chỉ mang theo giấy, thừng và bóng dáng,
Để trước khi xét xử,
Tuyên đọc âm thanh bị phán quyết:
Nói cho ngươi biết, thế giới,
Ta-không-hề-tin!
Dù cho dưới chân ngươi có một ngàn người khiêu chiến,
Vậy hãy tính ta vào người thứ một ngàn lẻ một.
Ta không tin vòm trời có màu xanh;
Ta không tin tiếng vọng của sấm chớp;
Ta không tin giấc mơ chỉ là giả,
Ta không tin cái chết không báo ứng.
Nếu như biển đã quyết ý đánh vỡ đê,
Thì xin đưa tất cả dòng nước đắng trôi hết vào tim ta;
Nếu lục địa quyết ý muốn nâng lên,
Thì hãy để nhân loại chọn lại một đỉnh cao sinh tồn mới.
Thời cơ mới và tinh tú nhấp nhánh,
Đang điểm xuyết khắp khung trời chẳng mái che,
Đó là chữ tượng hình năm ngàn năm,
Đó là ánh mắt nhìn chăm chú của những người tương lai.
Năm 1976
Nguồn: Văn hoá Trung Hoa: Văn học, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bắc Đảo » Hồi đáp