29/09/2022 09:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự quân chi xuất hỹ kỳ 07
自君之出矣其七

Tác giả: Thanh Tâm tài nhân - 青心才人

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/03/2020 12:36

 

Nguyên tác

自君之出矣,
張燈頻顧影。
顧影自徘徊,
消瘦可憐憫。

Phiên âm

Tự quân chi xuất hỹ,
Trương đăng tần cố ảnh.
Cố ảnh tự bồi hồi,
Tiêu sấu khả liên mẫn.

Bản dịch của Nguyễn Vô Cùng

Từ chàng vắng bóng bên thềm
Chong đèn ngó ảnh nhiều phen đứng ngồi
Bóng soi cho dạ bồi hồi
Hao gầy ủ rũ thương ôi phận mình

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thanh Tâm tài nhân » Tự quân chi xuất hỹ kỳ 07