06/08/2021 10:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 113

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/04/2020 09:34

 

Sinh chẳng gặp thuở Đường Ngu,
Lẩn thẩn liền nên mỗ đứa vu[1].
Tạp nhạp tài hèn, cây núc nác[2],
Lơ thơ người tiện, tổ bồ câu[3].
Trăng vằng vặc soi lòng đạo,
Gió hiu hiu vỗ cửa nho.
Kham hạ[4] ví trời còn để,
Khéo thì khổ nhục, vụng phong lưu.
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Nói không đúng sự thật với ý xấu.
[2] Loại cây mọc dại ven đường, gỗ mềm, chỉ làm củi.
[3] Bồ câu làm tổ rất vụng, không ra gì.
[4] Chịu ở dưới, chịu thưa, do đó có nghĩa là ước được nhiều.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 113