04/10/2022 04:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mặc

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/03/2020 12:15

 

Nguyên tác

祖父惟從易水津,
詞場贊劃掃千軍。
可憐萬杵魚胞熟,
仰見經天緯地文。

Phiên âm

Tổ phụ duy tùng Dịch thuỷ tân,
Từ trường tán hoạch tảo thiên quân.
Khả liên vạn chử ngư bào thục,
Ngưỡng kiên kinh thiên vĩ địa văn.

Dịch nghĩa

Cha ông chỉ theo từ bến sông Dịch,
Giúp đỡ trù hoạch văn từ có sức giúp dẹp ngàn quân.
Đáng thương muôn chày giã nhuyễn như ruột cá,
Ngẩng thấy áng văn chương dọc ngang trời đất.

Bản dịch của Trần Văn Quý

Đời trước vốn là dân Dịch thuỷ,
Văn từ giúp rập quét ngàn quân.
Đáng thương ruột cá muôn chày giã,
Đã thấy văn chương đẹp tuyệt trần.
Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Mặc