26/09/2022 14:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vũ thuật tam thiên kỳ 3
雨述三篇其三

Tác giả: Yết Hề Tư - 揭傒斯

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/12/2020 08:14

 

Nguyên tác

冬來一晴四十日,
三日南風當有雪。
不知閩嶺今何如,
念我故人書斷絕。
劍南判官心所親,
甌寧大夫政有神。
腐儒多事浪憂喜,
安得遺書兩故人。

Phiên âm

Đông lai nhất tình tứ thập nhật,
Tam nhật nam phong đương hữu tuyết.
Bất tri Mân Lĩnh kim hà như,
Niệm ngã cố nhân thư đoạn tuyệt.
Kiếm Nam[1] phán quan tâm sở thân,
Âu Ninh[2] đại phu chánh hữu thần.
Hủ nho đa sự lãng ưu hỉ,
An đắc di thư lưỡng cố nhân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bốn mười ngày đông tạnh một lần,
Ngày ba gió nam tuyết phân phân.
Không biết Mân Lĩnh giờ sao nữa,
Đoạn tuyệt tin hồng nhớ bạn thân.
Phán quan Kiếm Nam như ruột thịt,
Đại phu Âu Ninh khoẻ có thần.
Hủ nho nhiều chuyện hay lo nghĩ,
Tâm định mong thư hai cố nhân.
[1] Vùng phía nam ải Kiếm Môn 劍門, chỉ Tứ Xuyên. Đời Đường đổi Ích Châu 益州 thành Kiếm Nam đạo 劍南道.
[2] Tên huyện nay là thành phố Kiến Âu 建甌, Phúc Kiến.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yết Hề Tư » Vũ thuật tam thiên kỳ 3