02/12/2022 19:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương liễu chi bát thủ kỳ 6
楊柳枝八首其六

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/11/2006 18:24

 

Nguyên tác

蘇家小女舊知名,
楊柳風前別有情。
剝條盤作銀環樣,
卷葉吹為玉笛聲。

Phiên âm

Tô gia tiểu nữ cựu tri danh,
Dương liễu phong tiền biệt hữu tình.
Bác điều bàn tác ngân hoàn dạng,
Quyển diệp xuy vi ngọc địch thanh.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tô Tiểu Tiểu năm nào danh nổi
Tình chia tay đúng lối dương xanh
Bóc cành làm giả dạng vòng
Lá dương vấn thổi tiếng trong sáo diều.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Dương liễu chi bát thủ kỳ 6