29/11/2022 08:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 5
陪鄭廣文遊何將軍山林其五

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/03/2015 16:00

 

Nguyên tác

剩水滄江破,
殘山碣石開。
綠垂風折筍,
紅綻雨肥梅。
銀甲彈箏用,
金盤換酒來。
興移無灑掃,
隨意坐莓苔。

Phiên âm

Thừa thuỷ Thương giang phá,
Tàn sơn Kiệt thạch khai.
Lục thuỳ phong chiết duẩn,
Hồng đính vũ phì mai.
Ngân giáp đàn thanh dụng,
Kim bàn hoán tửu lai.
Hứng di vô sái tảo,
Tuỳ ý toạ môi đài.

Dịch nghĩa

Nước tẽ ra làm thành sông Thương,
Núi mòn mở ra hòn Kiệt Thạch.
Màu xanh rủ, gió bẻ gãy ngọn,
Sắc đỏ đầy, mưa làm cho mận bự.
Vỏ bạc dùng để gói đàn tranh,
Bàn vàng mang rượu tới.
Hứng muốn đổi chỗ không cần rửa quét,
Cứ ngồi bừa trên rêu.

Bản dịch của Phạm Doanh

Thương giang xuôi, nước lách,
Kiệt Thạch hiện, núi tàn.
Gió vùi, ngọn xanh rủ,
Mưa vỗ, mai đỏ tròn.
Bàn vàng đòi mang rượu,
Hộp bạc gói gọn đàn.
Hứng rời chẳng quét rửa,
Trên rêu cứ ngồi tràn.
(Năm 753)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 5