27/05/2024 13:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiểu trì
小池

Tác giả: Jingak Hyesim - 진각혜심

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 16/06/2017 14:59

 

Nguyên tác

無風湛不波,
有像森於目。
何必待多言,
相看意已足。

Phiên âm

Vô phong trạm bất ba,
Hữu tượng sâm ư mục.
Hà tất đãi đa ngôn,
Tương khan ý dĩ túc.

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Gió lặng sóng cũng không,
Bức tranh đầy trước mắt.
Cần chi đợi nhiều lời,
Nhìn nhau hiểu ý tất.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Jingak Hyesim » Tiểu trì