20/06/2021 00:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biểu hữu mai 1
標有梅 1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 08:10

 

Nguyên tác

標有梅,
其實七兮。
求我庶士,
迨其吉兮!

Phiên âm

Biểu hữu mai,
Kỳ thực thất hề.
Cầu ngã thứ sĩ,
Đãi kỳ cát hề.

Dịch nghĩa

Quả mai đã rụng.
Ở trên cây, quả mai mười phần chỉ còn lại có bảy.
Kẻ sĩ tìm đến nới em để cưới,
Hãy kịp ngày tốt này.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Hôm nay mai đã rụng rồi,
Giảm đi còn bảy phần mười tên cây.
Sĩ phu tìm đến em đây
Kịp trong ngày tốt lo ngay cho mà.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

biểu: rớt, rụng.
mai: tên cây mai, hoa trắng, quả như quả hạnh mà chua.
thứ: chúng, các vị.
đãi: kịp.
cát: nhật, ngày tốt.

Nước phương nam chịu sự giáo hoá của Văn Vương, con gái biết lấy chữ trinh tiết, trung tín để thờ giữ mình, lo cho mình gả chồng không kịp thời mà phải chịu nhục vì kẻ ngang tàng vô lễ. Cho nên nói rằng quả mai đã rụng, còn lại ở trên cây đã ít rồi thì biết rằng mùa đã qua và đã quá muộn vậy. Hỏi kẻ sĩ tìm đến để cưới em có lo kịp ngày tốt lành mà đến hay không.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Biểu hữu mai 1